Blubry6d Poznań logo Blubry6d Poznań atrakcje dla dzieci
Home > Aktualności > Newsy > Pomniki w Poznaniu

Pomniki w Poznaniu

Dodane 12 grudnia 2019

Pomniki w Poznaniu.

Lista pomników znajdujących się w poznaniu jest długa. Są one piękne, niektóre intrygujące, często historyczne lub nawiązujące do kultury ludzi żyjących w tym mieście. Wciąż składane są wnioski o nowe pomniki, a stare są odrestaurowane. Ludzie dbają o pamięć tych, którzy przyczynili się do aktualnej świetności Polski. Pomniki mają nam przypominać, o co kiedyś walczyli nasi przodkowie. Przyjrzyjmy się liście najciekawszych pomników, a będąc w Poznaniu koniecznie popatrzmy na nie osobiście.

Lista popularnych dla turystów pomników

1. Pomnik Armii „Poznań”. Odsłonięty został w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym drugim roku. Znajduje się na placu Niepodległości. Jest symbolem obrony polskiego żołnierza w tysiąc dziewięćset trzydziestym dziewiątym roku najazdami niemieckiej armii. Autorami projektu tego pomnika są Anna Rodzińska i Józef Iwański.
2. Pomnik Jana Pawła Drugiego. Odsłonięty został w dwutysięcznym roku. Pomnik upamiętnia najsławniejszego Polaka – papieża.
3. Pomnik Jana Kochanowskiego. Jednego z największych Polskich wieszczy. Odsłonięty został w tysiąc osiemset osiemdziesiątym piątym roku na Ostrowie Tumskim, a następnie zniszczony przez Niemców. W czasie wojny został Jerzy Sobociński zrekonstruował pomnik. W tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym czwartym roku został on ustawiony najpierw przed dawnym probostwem katedralnym, a następnie w dwutysięcznym drugim roku został przeniesiony i stoi do dziś przed budynkiem Akademii Lubrańskiego.
4. Pomnik Tadeusza Kościuszki stojący u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Roosevelta w Poznaniu odsłonięty został w tysiąc dziewięćset trzydziestym roku. Niestety w tysiąc dziewięćset trzydziestym dziewiątym roku – w czasie wojny został zniszczony przez Niemców. Następnie dzięki pracy niezwykłej rzeźbiarki został zrekonstuowany i odłonięty w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym siódmym roku i postawiony w nieco innym miejscu, bo tym razem u zbiegu ulicy Grunwaldzkiej i Bukowskiej.
5. Pomnik najznamienitszego Polskiego wieszcza Adama Mickiewicza. Pomnik ten jest dziełem Władysława Oleszczyńskiego. Został odsłonięty przy kościele świętego Marcina w tysiąc osiemset pięćdziesiątym dziewiątym roku. Niestety w trakcie wojny został on doszczętnie zniszczony przez Niemców. Dziś upamiętnia pomnik tylko skromny obelisk. Obecnie postawiono nowy pomnik na placu Mickiewicza będący dziełem Bazylego Wojtowicza. Został on odsłonięty w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym roku i stoi po dziś dzień.
6. Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru został postawiony u zbiegu ulic Fredry i alei Niepodległości. Odsłonięty został w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym roku. Pomnik ten upamiętnia zamordowanych oficerów wojska i policjantów w Katyniu, Charkowie i miejscowości Miednoje.
7. Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego stojący u zbiegu alei Niepodległości i ulicy Libelta przedstawia symbolicznie ruiny domów, z których to wylatują polskie orły na upragnioną wolność. Pomnik został stworzony przez Mariusza Kulpę. Został odsłonięty w dwutysięcznym siódmym roku.
8. Pomnik Pogromców Enigmy, to dzieło mające upamiętniać poznańskich matematyków oraz kryptologów. Byli to trzej bohaterowie, którym udało się złamać szyfr Enigmy – niemieckiej maszyny szyfrującej. Nazywali się: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Ich niezwykłe osiągnięcie sprawiło, że zwycięstwo nad Niemcami w czasie drugiej wojny światowej stało się realne. Pomnik odsłonięto w dwutysięcznym siódmym roku przed Centrum Kultury „Zamek”.
9. Pomnik Powstańców Wielkopolskich upamiętnia niezwykle ważne wydarzenie – zwycięstwo w powstaniu, które rozpoczęło się dwudziestego siódmego grudnia tysiąc dziewięćset osiemnastego roku, a zakończyło się szesnastego lutego tysiąc dziewięćset dziewiętnastego roku. Dzięki temu zwycięstwu spora cześć ziemi poznańskiej została przyłączona do drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. Pomnik ten został odsłonięty dziewiętnastego września tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego piątego roku, a zaprojektowany przez Alfreda Wiśniewskiego. W otoczeniu pomnika znajduje się ogromny plac apelowy o łącznej powierzchni tysiąca ośmiuset metrów kwadratowych.
10. Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 znajdujący się na placu Mickiewicza w Poznaniu. Powstał celem upamiętnienia pierwszego w Polsce Ludowej wolnościowego zrywu. Pomnik, ma niezwykle ciekawą budowę. Składa się z głowy orła i dwóch krzyży. Na każdym z krzyży znajdują się kolejne daty zrywów wolnościowych.
11. Pomnik Poznańskich Koziołków, to niezwykły pomnik, który nawiązuje do głównego symbolu Poznania, czyli koziołków znajdujących się na szczycie wieży ratusza. Dwa koziołki z tego pomnika trykają się głowami zupełnie jak te z wieży ratuszowej. Można siadać na tym pomniku, co wzbudza wielką sympatię wśród turystów, a szczególnie jest atrakcją dla dzieci. Turyści uwielbiają na tym pomniku robić sobie zdjęcia. Pomnik wybudowano w dwutysięcznym drugim roku, a projekt wykonał Rober Sobociński.

To nieliczne z wielu pomników w Poznaniu. Jak widać pomniki nawiązują do kultury ludzi i do historii miasta. Niektóre są nowymi inwestycjami inne zostały wykonane w odległych czasach jeszcze przed wojną, ale wszystkie zasługują na nasz podziw i zainteresowanie się faktami, jakie upamiętniają.